مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران- اطلاعات تماس
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: تهران خ کارگر شمالی، روبروی مرکز قلب تهران، کوچه مجد، پلاک 15، طبقه دوم، مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
تلفن: 64112259-021                      نمابر: 64112834-021         

Webpage: http://ijpp.phypha.ir                    Email: ijppphypha.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران:
http://ijpp.phypha.ir/find.php?item=1.57.19.fa
برگشت به اصل مطلب